Vireystila

Kappaleen keskeiset asiat ja käsiteet

- vireys
- vireyden yhteys suorituskykyyn
- vigilanssi
- uni-valve -rytmi
- hormonien vaikutus vireyteen
- vireyden säätely
- biologinen kello
- aivoverkosto


Uni ja vireys

Työterveyslaitoksen sivut

Vireys, väsymys ja suorituskyky

Lääkärikirja Duodecim 23.3.2010, Markku Partinen

Wikipedian artikkeli Hypotalamus kohta Suprakiasmaattinen tumake

Sisäisen kellon säätelyongelmien vaikutus

Tiede-lehden verkkosivut


TIETOTESTI KAPPALEESTA Vireystila

Testaa tietosi ja tarkista asioita tarvittaessa kirjasta.
Tietotestin tärkein tehtävä ei ole näyttää saitko kaikki oikein, vaan herättää kysymyksiä siitä, miksi tehtävässä annettu vastaus on oikein tai väärin. Vastaukset ovat tällaisessa kyselyssä aina pelkistettyjä, ja jos löydät perustellun näkökulman siihen, että vastaukseen voisi vastata toisin kuin tehtävä esittää, niin onneksi olkoon: olet pohtinut asiaa!

KYSYMYS 1: Vireys on nimenomaan vuorokausirytmiin ja väsymykseen liittyvä käsite, ajatukset ja tunteet eivät vaikuta vireyteen.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Biologisen kellon toiminta vaikuttaa siten, että erityyppisille aktiviteeteille (opiskelu, liikunta, nukkuminen) on vireyden kannalta tietty sopivin aika päivässä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Vireys vaikuttaa suorituskykyyn siten, että mitä suurempi vireys, sitä paremmin voi suoriutua vaativista tehtävistä (esimerkiksi koe koulussa)

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Vireyden säätely tapahtuu vain biologisesti, ihminen ei voi itse säädellä vireyttään tai vaikuttaa sen tasoon.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Ihmisen vireystilaa voidaan mitata.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Valon määrä vaikuttaa vireystasoon vaikuttavien hormonien eritykseen elimistössä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Elimistön vireystasoa säätelee RAS

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Käsite vireys tarkoittaa suuntautumisen ja keskittymisen määrää tietyssä tilanteessa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Vireyden lasku ja lopulta nukahtaminen johtuu siitä, että ärsykkeiden määrä vähenee ja sen myötä aivojen aktiivisuus vähenee.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Jet lag -ilmiö tarkoittaa sitä, että uni-valve -rytmi ja kehon lämpötilaa säätelevä rytmi ovat eri tahdissa.

Kyllä

Ei

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Psyko3.psykologia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003