Muistaminen prosessina

Muistaminen prosessina -kappale

Keskeiset käsitteet ja asiat:
- muistikokeet
- tietorakenne
- kertailu (ylläpito- ja siirto-), ryhmittely, luokittelu
- semanttinen muisti, episodimuisti ja visuaalinen muisti
- hakuprosessi ja hakustrategia (assosiaatio, toiminta, hakuavaimet, skeeman varassa konstruointi)
- unohtaminen (merkitys, unohtamisen muodot eri muistijärjestelmän vaiheissa)
- unohtaminen säilömuistissa (muistihaun epäonnistuminen, tiedon muuntuminen tai tiedon häviäminen)
- teoriat unohtamisen syistä


Muistiliiton sivu Unohtaminen

Wikipedian artikkeli Unohtaminen

Mistä unohtaminen johtuu?

Artikkeli terveyskirjasto.fi-sivustolla, Timo Erkinjuntti, Kari Alhainen, Juha Rinne ja Maarit Huovinen


TIETOTESTI KAPPALEESTA Muistaminen prosessina

Testaa tietosi ja tarkista asioita tarvittaessa kirjasta.
Tietotestin tärkein tehtävä ei ole näyttää saitko kaikki oikein, vaan herättää kysymyksiä siitä, miksi tehtävässä annettu vastaus on oikein tai väärin. Vastaukset ovat tällaisessa kyselyssä aina pelkistettyjä, ja jos löydät perustellun näkökulman siihen, että vastaukseen voisi vastata toisin kuin tehtävä esittää, niin onneksi olkoon: olet pohtinut asiaa!

Jos väite on mielestäsi totta tai oikein, vastaa Kyllä, ja jos väite ei pidä paikkaansa, vastaa Ei.

KYSYMYS 1: Ennakkotiedoilla ei ole merkitystä uuden asian opetteluun ja mieleenpainamiseen.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Kun opeteltavaa asiaa ryhmittelee ja luokittelee mielessään, sen muistaa paremmin.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Asioiden ylläpitokertailu on säilömuistin tyypillistä toimintaa asian muistamisen edistämiseksi.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Asiat eivät tallennu säilömuistiin yksittäisinä seikkoina, vaan ne muodostavat hierarkisia rakenteita.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Skeeman varassa konstruointi tarkoittaa sitä, että pyrkii palauttamaan muistettavasta asiasta mieleen vain ne seikat, jotka ovat varmasti totta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Baddeleyn shakkikokeessa mestaripelaajat muistivat mielekään peliasetelman aloittelijoita paremmin siksi, että he olivat todennäköisemmin nähneet juuri sellaisen asetelman aiemminkin.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Unohtaminen on tärkeä osa muistijärjestelmän toimintaa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Kun tieto häviää työmuistista, on kyseessä häirintä tai torjunta, ja kun tieto häviää säilömuistista, on kyseessä muistijäljen kuluminen.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Asioiden kertaaminen vahvistaa muistijälkiä säilömuistissa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Tunteilla on vaikutusta siihen, pystymmekö palauttamaan muistijäljen tietoiseen käsittelyyn.

Kyllä

Ei

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Psyko3.psykologia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003