Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet

Psykologian verkot kurssit 2 ja 3 s. 81-89


TEHTÄVIÄ

s. 82-84
Mitkä ovat kognitiivisen psykologian tutkimuskohteet ja tutkimuksentekotavat?
Mitkä tieteet ovat kognitiivisen psykologian lähi- ja aputieteitä?
Määrittele käsitteet kognitiotiede, kognitiivinen psykologia ja kognitiivinen koulukunta? Mitkä seikat yhdistävät näitä tutkimusaloja?

s. 84-85
Mitkä ovat neuropsykologian tutkimuskohteet ja tutkimuksentekotavat?
Mitkä tieteet ovat neuropsykologian lähi- ja aputieteitä?
Perustele väite: kognitiiviset toiminnot pohjautuvat neuropsykologiaan.

s. 86-87
Kerro omin sanoin, mitä tarkoittaa ns. mind-body-ongelma.
Perustele, miksi tietoisuuden voidaan sanoa perustuvan aivojen ja hermoston toimintaan.
Miksi ei ole oikeutettua sanoa, että koska tietoisuus perustuu neurologiseen toimintaan, niin ihmisen ei-aineellista mieltä, psyykettä, ei oikeastaan ole olemassa.


Kognitiivinen psykologia

Opetushallistuksen etälukio-materiaalin sivusto

Kognitiivinen psykologia

Wikipedian artikkeli

Kognitiivinen psykologia

Opinto.net-sivusto, Opintoverkko

Kognitiivinen psykologia psykologian suuntauksena

Psykologian historia. Opinnäytetyö, Oulun yliopisto

Psykologian laitoksen kognitiotieteen sivut

Helsingin yliopisto

Artikkeli Aivotutkimuksen merkitys psykologialle

Psykologian emeritusprofessori Kirsti Lagerspezt

Oppimisen tutkimus - kognitiivisen oppimiskäsityksen taustaa

Oulun yliopiston sivut

Neuropsykologia

Wikipedian sivusto

Suomen neuropsykologisen yhdistyksen sivusto

Miten neuropsykologiksi kouluttaudutaan?

Neurotiede tutuksi

Aivoviikko-sivusto

Tietoisuus

Wikipedian artikkeli

Tietoisuuden alku ja kehitys

Antonio Damasion näkemyksiä aivoista ja tietoisuudesta. Kari Lagerspetz, Turun yliopiston fysiologisen eläintieteen emeritusprofessori. Tieteellisten seurain valtuuskunnan sivusto

Psykologian kolmannen kurssin termiston selvennyksiä

Artikkeli Lääkäri neuropsykologisten käsitteiden viidakossa Duodecim 2000;116(9):949-954, Tuula Ilonen

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Psyko3.psykologia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003