Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3) - Hermosolu ja synaptinen toiminta


Psykologian verkot kurssit 2 ja 3 s. 88-95


KYSYMYKSIÄ

Selitä omin sanoin hermosolun rakenne ja eri osien toiminta.
Miten hermoimpulssi välittyy hermosolusta toiseen?
Selitä, miten välittäjäaineet toimivat hermosolujen välisessä tiedonsiirrossa ja miten eri viestien välittäminen tapahtuu.
Mitkä ovat tärkeimmät välittäjäaineet ja miten ne vaikuttavat aivoissa?
Miten aivoja voidaan kuntouttaa?
Miten lääkkeet ja päihdeaineet vaikuttavat aivoissa?


Neuroni eli hermosolu

Wikipedian artikkeli

Välittäjäaineet

Wikipedian artikkeli

Hermosolu ja sen rakenne

Tekstikuvaus hermosolun toiminnasta ja rakenteesta

Tieteen kuvalehden artikkeli hermosolusta

Havainnollinen kuva

Laaja artikkeli, asiaa mm. hermosolu

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sivut

Neuropsykologinen kuntoutus

Kuntoutussäätiön sivut

Aikuisen neuropsykologinen kuntoutus

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin sivusto

Neuropsykologinen kuntoutus

Kehitysvammahuollon tietopankki

Aivojen vauriot ja kuntoutus

Opinnäytetyö, Oulun yliopisto

Päihteiden vaikutus aivoihin

Päihdelinkki-sivusto


© Psyko3.psykologia
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com